Her kan du lese om hva våre eksisterende bedriftskunder mener om våre tjenester:

Advis, avd. Haugesund, v/Henry Røthing:

«Vi har hatt tilbud til våre ansatte om månedlig behandling av Din Naprapat- og Helseklinikk siden 10/05-2010. Vi har hatt medarbeidere med konkrete plager som etter all sannsynlighet hadde ført til sykemeldinger dersom Din Naprapat- og Helseklinikk ikke hadde forestått behandling. I tillegg til at det via redusert sykefravær er lønnsomt for oss å bruke Din Naprapat- og Helseklinikk, er dette positivt i arbeidsmiljøet. Det er også en svært effektiv behandlingsmåte, der vi kan få gjennomført 12-14 behandlinger på en og samme dag, og det er rasjonelt i og med at det ikke er dødtid for våre ansatte ved å dra til og fra behandling i tillegg til ventetid.
Vi anbefaler sterkt en tilsvarende ordning i din bedrift.»

Lokal bedrift i Vats, utenfor Haugesund:

“Vi har benyttet oss av napapatbehandling fra Din Naprapat- og Helseklinikk siden februar 2010, og er svært fornøyd med ordningen. 
Naprapaten kommer til våre lokaler 1 -2 ganger per måned og gir behandling til de av våre ansatte som enten har slitt med muskel/skjelettplager over tid, eller mer akutte tilfeller av vond rygg, nakke osv .
Grad av tilgjengelighet til tjenesten i arbeidstiden uten bruk av reisetid, fleksibiltet , service og et faglig godt forankret opplegg, har gjort dette til en stor suksess i vårt HMS-arbeid og ikke minst bidratt til å holde sykefraværet vårt under 1 % i 2010. 
Vi kan på det varmeste anbefale tilsvarende ordninger for andre bedrifter.”