Loading...
Naprapati | Behandling av muskel- og skjelettplager | dnhk.no 2019-07-24T13:51:57+00:00

Hva er naprapati?

Naprapati innebærer å benytte manuelle metoder for å behandle muskler og ledd, for videre å oppnå bedre funksjon og bevegelighet i hele kroppen. Denne helhetstenkningen, hvor ortopedisk manuell medisin kombineres med en spesifikk kunnskap om kroppens oppbygging via muskler, skjelett, ledd og nervesystem, ligger til grunn for naprapatien.

Les mer…

Våre avdelinger

Din Naprapat avd. Trondheim
Bestill time i Trondheim
Din Naprapat avd. Heimdal
Bestill time på Heimdal

Helseforsikring

forsikringsselskap_helseforsikring
Noen av forsikringsselskapene som har helse-/behandlingsforsikring:

Helse- og behandlingsforsikring er et tiltak mot sykefravær og helsekøer. Forsikringen gir muligheter for behandling du kanskje ellers ikke ville fått. Din Naprapat- og Helseklinikk er godkjente behandlere hos alle forsikringsselskap i Norge.

Av både økonomiske og andre årsaker gir ikke staten dekning av alle utgifter for undersøkelse og behandling. Dette gir lange helsekøer! De fleste forsikringsselskap tilbyr derfor nå helseforsikring.  Av de som har tegnet forsikring har de fleste fått det gjennom jobben, men man kan også tegne den privat.

Hvordan går jeg frem for å få dekket naprapati?

Les mer…

Din Naprapat- og Helseklinikk er medlem av Norges Naprapatforbund – for din trygghet!logo_nnf