Spenningshodepine 2018-05-29T15:32:24+00:00

Spenningshodepine

Spenningshodepine er et hyppig symptom og rundt 78 % av befolkningen har opplevd smerter i hodet relatert til spenningshodepine. Heldigvis for de fleste er det forbigående plager, men for noen går det utover livskvaliteten.

Spenningshodepine kan opptre i flere varianter, tosidig (bilateral) eller ensidig hodepine. Mange betegner smerten som et bånd rundt hodet, eller som en streng fra nakken og opp. Noen føler også smerten sitter bak i nakken eller bak øyet. Visse kan oppleve hodepinen som om de har en lue på hodet.

Ulike årsakssammenhenger kan nevnes, blant annet dårlig arbeidsstilling (ergonomi), stress og dårlig søvnmønster. Videre kan enkelthendelser som fall eller å ha løftet en tung gjenstand føre til spenningshodepine. Ved spenningshodepine ser man ofte at øvre ryggmuskler og tyggemuskler spenner seg. Bevegelsen i nakken vil da bli dårligere, og disse musklene vil da kunne gi referert smerte til hodet. Det er dette vi kjenner igjen som hodepine.

Andre mer psykologiske årsaker som bekymringer, depresjoner og angst vil også ha samme virkning på muskulaturen. Det er viktig å få frem at hodepine i seg selv er en ufarlig lidelse og som kan behandles bort! Men i noen sammenhenger kan hodepine være et tegn på mer alvorlige sykdommer.

Opplever man andre symptomer som talebesvær, synsforstyrrelser, feber, kramper, lammelse og/eller kvalme, kontakt lege! Ta også kontakt om hodepinen kommer akutt og i en annen styrke enn den du er vant med.

Spenningshodepine - smerter i hodet

Symptomer:

  • Trykkende hodepine, ensidig eller tosidig
  • Ofte årsaket av stress, lite søvn, feil ergonomi
  • Lett til moderat i styrke
  • Ufarlig lidelse som ofte kan behandles bort

Hvordan blir jeg kvitt Spenningshodepine?

Behandlingen av spenningshodepine trenger ikke å være spesielt tidkrevende. Terapeut og pasient finner årsaken til hodepinen sammen, og setter videre igang tiltak for bedring. Ved å gjenskape normalt bevegelsesmønster i nakke og brystrygg, samtidig som man får bort muskelspenninger, vil både akutte og langvarige smerter kunne bedres!

Les også om migrene

Din Naprapat- og Helseklinikk