Hva er naprapati? 2018-05-29T15:32:25+00:00

Hva er naprapati?

Naprapati innebærer å benytte manuelle metoder for å behandle muskler og ledd. Målet med behandlingen er å imøtekomme pasientens problem, samt å oppnå bedre funksjon og bevegelighet i hele kroppen. Denne helhetstenkningen, hvor ortopedisk manuell medisin kombineres med en spesifikk kunnskap om kroppens oppbygging via muskler, skjelett, ledd og nervesystem, ligger til grunn for naprapatien.

 

 

Naprapatens spesialitet er å kombinere høy kompetanse innen ortopedisk medisin med meget gode kunnskaper om bevegelsesapparatets ulike spesifikke funksjoner. Dette innebærer en stor bredde hva gjelder både teoretiske kunnskaper, hvilket gir gode differensialdiagnostiske muligheter, som hva gjelder rent kliniske/praktiske kunnskaper. Naprapati gir derfor et mangfold av muligheter ved behandling av pasienter.
Naprapati omfatter å forebygge, utrede og behandle funksjonsforstyrrelser og smertetilstand i bevegelses- og støtteapparatet. Behandlingen skjer ved å kombinere manipulasjons- og mobiliseringsteknikker med ulike former for muskelbehandling. Videre følges behandlingen som regel opp med ulike typer av treningsøvelser og ergonomisk rådgivning.
Hva er naprapati - dnhk.no

Historien til naprapati

Naprapatien ble grunnlagt på starten av 1900-tallet av Dr. Oakley Smith. Oakley var kiropraktor, men mente at tankesettet om at ryggvirvlene hopper ut av ledd var feil. Han mente at støtte- og bindevevet rundt leddene var årsaken til smerte og dysfunksjon i ryggledd og i andre ledd i kroppen. Smith utviklet et spesifikt system for undersøkelse og behandling, og dette ble etterhvert grunnlaget for naprapatien. Noen av Oakley Smith sine behandlingsteknikker stammer fra Tsjekkia (Bøhmen), der han var på studiereise og kom i kontakt med de lokale. Denne teknikken kaltes napravit. Så med tanke på hva er naprapati; det er en egen behandlingsform, altså ingen blanding av ulike andre behandlingsformer.

I 1970 kom naprapatien til Sverige, med Björn Berg. Her ble det etterhvert startet opp en skole som idag har uteksaminert samtlige naprapater som jobber i Norge.
Autorisasjonen i Sverige og Finlang ble innført i 1994. Idag er det over 400 aktive naprapater i Norge.

Din Naprapat- og Helseklinikk har klinikker i Trondheim, Kristiansund, Haugesund og Karmøy.
Våre naprapater er medlem av Norges Naprapatforbund.

Les mer om naprapati hos Norges Naprapatforbund