Skulder 2018-05-29T15:32:23+00:00

Skulder

Skulderen er et veldig komplekst ledd og har skapt hodebry for mange terapeuter. Det er det leddet i kroppen med størst rørelsesomfang, noe som krever en optimal stabilitet for at skader ikke skal oppstå.

Anatomien til skulderleddet, med det store leddhodet til overarmen og den nesten tre ganger mindre leddpanna på skulderbladet, gir skulderleddet en enestående bevegelse. Både selve skulderleddet (art humerii), kragebeinets bevegelse og skulderbladets glidning mot brystregionen er essensiell for at skulderleddet skal ha en så stor bevegelse.

Musklenes rolle i dette komplekset blir å stabilisere skulderbladet og skulderleddet, samtidig som man utvikler kraft. Rotatorkuffen er den viktigste stabilisatoren vi har og er satt sammen av fire muskler; M. Infraspinatus, M Supraspinatus, M subcapularis og M. Teres Minor. Sammen skal de holde leddhodet på plass inn mot leddpannen i alle bevegelser.

Den store brystmuskelen (M. Pectoralis Major), Deltamuskelen (M. Deltoideus) og den brede ryggmuskelen (M. Latissimus Dorsi) er de sterkeste musklene i området, og det er de som i all hovedsak står for utviklingen av kraft. Dette er som sagt store muskler noe som forklarer den tunge jobben de mindre musklene i rotatorcuffen har.

skulder - Rotatorkuffen

Les også om innklemmings-syndrom (innklemningssmerter) i skulderen!

Trening og rehabilitering ved skulderskader

Ved forebyggende trening og rehabilitering etter skade, trener og behandler man de musklene som nå er nevnt. Men da glemmer man at overarmen sitter fast i skulderbladet, mens skulderbladet egentlig ikke er “festet” til kroppen. Dette gjør forholdene for stabilitet krevende!
Skulderbladet har et stort antall muskler som fester inn hele vegen rundt seg, og drar den i ulike retninger. Det er her M. serratus anterior og den nedre delen av kappemuskelen (M. trapezius pars ascendens) har sin oppgave. De skal holde skulderbladet stabilt inn mot brystkorgen samtidig som bevegelser blir utført. På den måten får skulderen en optimal biomekanikk, og man legger til rette for en skadefri hverdag!

Det finnes mange ulike skulderskader, og ved optimal muskel- og leddaktivitet kan et stort antall skader forhindres.
I de andre artiklene vedrørende skulder, vil vi gå inn på de mest vanlige skadene og årsakene.

Din Naprapat- og Helseklinikk