Forskjell på Naprapat og Kiropraktor 2018-05-29T15:32:25+00:00

Hva er forskjellen på Naprapat og Kiropraktor?

Spørsmålet dukker ofte opp hos både pasienter og andre interesserte. De aller fleste terapeuter innen de ulike yrkesgruppene bruker sin utdannelse som grunnstein. Og bygger videre på denne med egne teknikker og tankesett. Eksempler på dette er både naprapater, fysioterapeuter og kiropraktorer som bruker akupunktur i sin behandling. Dette er som regel ikke noe man lærer på skolen, men noe man lærer seg via kurs og videreutdannelser på et senere tidspunkt.

Det er, sett bortfra selve utdannelsen, i all hovedsak en terapeuts erfaring, kompetanse, verdier og måten han kommuniserer med pasienten på som skiller de ulike yrkesgruppene.
Under har vi listet opp hva en naprapat og kiropraktor er samt det vi mener er de største forskjellene på naprapat og kiropraktor:

Forskjell naprapat og kiropraktor

Naprapati

Naprapati (fra det tsjekkiske ordet napravit, “for å rette”, og det greske patos “smerte” = “Korrigere årsaken til smerte”). Stammer fra begynnelsen av 1900-tallet i USA.  Det ble her utviklet som et alternativ til kiropraktikk med mer fokus på myke vev (bindevev, muskel, fascia, ligamenter) enn den opprinnelige kiropraktiske tankegangen på den tiden.
Globalt sett er naprapatene en liten, men voksende, yrkesgruppe med en overrepresentasjon i Skandinavia og USA. Ser man på nabolandet vårt Sverige er naprapati den største yrkesgruppen innen avansert manuell medisin. Med over 1200 naprapater som årlig utfører mer enn 1,5 millioner behandlinger.

Hva er Naprapati?

Naprapati beskrives: “Behandling og forebygging av dysfunksjon og smerte i støtte- og bevegelsesapparatet. Ved å behandle både muskler og ledd oppnås en bedre funksjon og bevegelse i hele kroppen. Denne helhetlige tilnærmingen, kombinert med ulike behandlingsteknikker, er essensen innen naprapati”.

Se også hva er naprapati her

Utdanning

Selve utdannelsen til å bli naprapat skjer i Stockholm i Sverige. Det finnes også en skole i Finland, og to skoler i USA. Utdanningen i Sverige går over 4 år med studier, og fører til slutt til identifikasjon utstedt av National Board etter endt utdanning. Videre kreves det ett år med autorisasjon, hvor minst tre måneder på heltid skal gjøres i det offentlige helsevesenet og ni måneder hos autorisert naprapat, totalt 5 år for å jobbe i Sverige.

De behandlingsteknikker en naprapat lærer under grunnleggende opplæring omfatter: massasje, stretching, triggerpunktsterapi, rehabilitering, trening, mobilisering og manipulasjon (leddjustering).
I tillegg til å jobbe ved ulike klinikker er naprapater representert i idrettsklubber, forbund og i ulike helseinstitusjoner. I Sverige har en del naprapater gjort doktorgradsstudier, og forsker på ulike områder innen emnet. Det finnes også naprapater som gjør doktorgrader på områder knyttet til fysioterapi, trening og manuell medisin.

Lær mer om naprapati på naprapathøyskolens hjemmeside www.nph.se. Link til Norges Naprapatforbund er www.naprapat.org.

Kiropraktikk

Kiropraktikk (gresk = shiro hender, praktos = å gjøre) ble utviklet på slutten av 1800-tallet i USA, men trolig har teknikkene med å justere ryggen på forskjellige måter eksistert mye lenger enn det. I mange år behandlet man etter en forklaringsmodell kalt subluksasjonsteorien (at et ledd i ryggraden delvis hopper ut av posisjon) på hvorfor justering av ryggraden hadde god effekt på smerter. Dette gjaldt frem til slutten av 1900-tallet, men ble etterhvert utfordret av andre og mer korrekte forklaringsmodeller.

Hva er kiropraktikk?

Globalt er kiropraktorer en stor og etablert profesjonell yrkesgruppe representert i mange deler av verden. Om kiropraktikk kan det sies: “En kiropraktor behandler symptomer eller skader forårsaket av sykdommer i ledd, muskler, nervesystem og deres innbyrdes forhold. Det overordnede målet med kiropraktisk behandling er å gjenopprette og opprettholde normal funksjon i ledd, muskler og nervesystem. For å oppnå dette, bruker kiropraktorer hovedsakelig ulike spesifikke manipulasjoner. Den viktigste metoden for behandling er manipulasjon (kalt justering), men også andre manuelle teknikker eksisterer”.

Utdannelsen til å bli kiropraktor kan gjøres i Sverige, England, Danmark eller andre land, og en del skoler skiller seg fra andre i selve utdannelsen. I Sverige leser elevene ved skolen i fem år ved Scandinavian Chiropractic College i Solna ( www.kiropraktik.edu ), før de så får utstedt autorisasjon av Socialstyrelsen.
Manipulasjon er den desidert mest brukte kiropraktiske behandlingsformen, og er et konsept som inkluderer inkluderer bløtvevsmanipulasjon, leddmobilisering og det man forbinder med knekking (manipulasjon).

Lær mer om kiropraktikk på www.kiropraktikk.no

Så hva er egentlig forskjellen på naprapater og kiropraktorer?

Oppsummert er forskjellen på naprapat og kiropraktor ganske stor. Det skiller veldig mye på hvor lenge det er siden en terapeut ble utdannet. Og man ser at mange yrkesgrupper nærmer seg hverandre hva gjelder teknikker og tankesett. Ser man på hvor lenge en behandling varer, har en naprapat i gjennomsnitt 30 – 45 minutter med behandling. En kiropraktor normalt sett behandler i 5 – 15 minutter.
Selv om flere kiropraktorer nå også implementerer andre teknikker enn manipulasjon (knekking). Jobber fortsatt veldig mange kiropraktorer kun med manipulasjon. En naprapat kombinerer manipulasjon med andre teknikker, blant annet muskulær behandling.

Målet for fremtiden bør være et større samarbeid mellom yrkesgruppene. Ikke bare blant Kiropraktorer og Naprapater, men også andre yrkesgrupper innen tradisjonell og manuell medisin.

Din Naprapat- og Helseklinikk