Svimmelhet 2018-05-29T15:32:23+00:00

Svimmelhet

Svimmelhet er en vanlig tilstand ved ulike sykdommer og kan ofte oppstå ved spenninger i muskler og ledd. Opplevelsen av svimmelhet kan være svært varierende. Enkelte opplever vanskelighet med å holde balansen, andre har problemer med å si hva som er opp eller ned, mens noen kjenner at det snurrer rundt inne i hodet.

Det er det indre ørets hårceller som rapporterer til hjernen om hodets posisjon og bevegelse. Disse signalene programmeres om i hjernen og gir opphav til balanse. Her er også flere ulike strukturer medvirkende, blant annet øyne (synet) og muskulatur.
Veldig ofte kan man se symptomer på svimmelhet ut fra øyets bevegelser i ulike posisjoner. Svimmelhet - Din NaprapatDet er derfor meget viktig å undersøke øynene i diagnostisering av svimmelhet!

Ulike typer av svimmelhet:

Vertigo (genuin svimmelhet)
En opplevelse av at kroppen eller omgivelsene beveger seg eller at omgivelsene har andre bevegelser.

Balanseforstyrrelse (ustødighet)
Vanskelighet for å holde balansen, enten reell eller opplevd.

Perifer svimmelhet
Genuin svimmelhet på grunn av lesjon/sykdom i innerøret eller i vestibularisnerven.

Sentrale årsaker
Vertigo på grunn av lesjon eller sykdom i SNS (sentrale nervesystemet), fremst i bakre skallegropen. Eksempel på sykdom er svulst i hjernestammen eller lillehjernen, MS, hjernestammeinfarkt eller migrene.

Cervikogene årsaker
Forårsaket av strukturelle forandringer i nakken. Dette kan være spenninger i nakke/skuldre eller sirkulatoriske forandringer i nakke.

Funksjonell/spenningsbetinget/psykogen svimmelhet
Ustødighet eller vanskeligheter med å holde balansen årsaket av stress, spenninger eller psykiske årsaker.

Eldre
Ustødighet og balanseproblemer hos eldre er vanlig, og det er vanligere jo eldre man blir.
Det er viktig med en god undersøkelse for å finne årsaken til svimmelhet hos eldre.

Menieres sykdom
Årskaken til menieres sykdom anses å være en overproduksjon eller bristende resorpsjon av endolymfe i innerøret. Symptomer som oppstår ved sykdommen kalles menieres triade, og består av svimmelhet (varer som regel i noen timer) med samtidig hørselsnedsettelse og tinnitus. Man opplever dette som et kraftig anfall, og kan ha oppkast samt kvalme i forbindelse med symptomene. Det er ikke uvanlig å kjenne en trykkende følelse rundt øret.

Krystallsvimmelhet – BPPV (benign paroxysmal posisjonell vertigo)

Årsaken til krystallsvimmelhet er at det frigjøres kalsiumkrystaller i øret på grunn av trauma, alder eller annen degenerasjon. Disse krystallene vil, ved bevegelse av hodet, kunne flytte på seg og forårsaker kraftig svimmelhet som normalt varer i 5-30 sekunder.
Undersøkelse av tilstanden gjøres ved Dix-Hallpikes test. Videre vil denne tilstanden ofte spontant forbedres, men man kan oppleve raskere forbedring med Epleys manøver, der hensikten er å føre krystallene tilbake til sin opprinnelige plass.
Behandling av krystallsvimmelhet gjøres hos Din Naprapat- og Helseklinikk.

En enkel test man selv kan gjøre i diagnostiseringen, er å finne ut av om svimmelheten sitter inne i hodet eller om det er selve rommet som snurrer. Sjekk gjerne med øynene igjen og med å ha de åpne.

Ved svimmelhet ser man ofte fenomenet nystagmus, som innebærer ufrivillige bevegelser av øynene. Øyet “slår” raskt til ene siden, fulgt av en mer langsom bevegelse tilbake. Denne tilstanden kan repeteres kontinuerlig, mens andre ganger er det avhengig av hodets plassering.

Vi anbefaler alle å ta kontakt med en terapeut eller spesialist for konsultasjon om du er usikker på hva årsaken til din svimmelhet måtte være.

Hvordan blir jeg kvitt svimmelhet?

Din Naprapat- og Helseklinikk behandler og diagnostiserer dette, og sender deg videre til spesialist om årsaken skulle være diffus eller ved mistanke om annen sykdom.

Din Naprapat- og Helseklinikk