Hva er fysioterapi? 2022-05-13T13:48:38+00:00

Hva er fysioterapi?

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader som gir smerter i muskel- og skjelettsystemet. Fysioterapi er basert på undersøkelser og vurderinger av pasientens problem, samt pasientens egne refleksjoner rundt problematikk og ønsket mål. Målet er at pasienten kan gjenvinne eller utvikle sin funksjon på tross av sykdom, eller etter en skade.

 

Fysioterapi i praksis

Fysioterapeuter er en helsepersonellgruppe som krever autorisasjon. Ordet “fysioterapi” betyr forebyggende, undersøkende og behandlende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Behandlingen brukes ved problematikk i muskel- og skjelettsystemet, eksempelvis ved opptrening etter operasjoner, ved rehabilitering etter akutte skader, forebygging av skader eller vedlikehold ved kroniske lidelser m.m. Fysioterapi virker gjennom å optimalisere den kroppslige funksjonen, ofte ved å kombinere behandling med hjemmeøvelser. Du og fysioterapeuten legger sammen en plan for behandlingen, og fysioterapeuten har ansvaret for progresjonen i forløpet. Fysioterapeuten på vår klinikk er helprivat. Har du helse- eller behandlingsforsikring dekker denne behandling hos oss. Sjekk også andre forsikringer etter skader og operasjoner. Hva er fysioterapi

Finn ledige tider her!

Vår fysioterapeut er medlem av Norsk Pasientskadeerstatning.

Norsk Fysioterapeutforbund