Kiss-Kidd | Kolikk 2019-05-14T11:11:04+00:00

Kiss-Kidd / Kolikk

Har du et barn som:

 • Gråter mye?
 • Har symptomer på kolikk?
 • Sover dårlig og våkner brått?
 • Har problemer med motorikken?
 • Har stiv nakke, bare ser mot en side eller skjevheter i hodefasongen?
 • Har ammeproblemer eller spiser dårlig?
 • Er urolig og ofte utilfreds?

Om du opplever ett eller flere av disse symptomene kan det være et tegn på at barnet ditt har KISS.

KISS er ingen sykdom, men skyldes en feilfunksjon, en blokkering i de øvre nakkeledd. De øvre nakkeleddene har en sentral rolle for barnets motorikk og oppfattelse av egen kropp og omverden. De øvre nakkeleddene er et av balanseorganene våre. En feilfunksjon i de øvre nakkeleddene kan resultere i en asymmetrisk utvikling hos barn, en forstyrrelse i den normale bevegelsesutvikling og en forstyrrelse i styringen av barnets muligheter til fri utfoldelse på forskjellige plan.

KISS / KIDD - Din Naprapat
Har du et barn som:

 • Strever med finmotorikk eller grovmotorikk?
 • Klager over hodepine?
 • Har problemer med å konsentrere seg?
 • Sliter med forstoppelse?
 • Har språkproblemer?
 • Oppleves som hyperaktiv eller rastløs?
 • Har problemer med balanser eller ofte faller og slår seg?

Grunnen til dette kan være KIDD syndrom. Dette er en ubehandlet KISS fra spedbarnsalder. Barnet kompenserer en feilstilling i de øvre nakkeleddene og dette reduserer en fullgod motorisk utvikling og sanseintegrasjon.  Dette går ofte på bekostning av kvalitet i bevegelsen og sanseapparatet.

KISS kan ved hjelp av smertefri behandling lindres eller elimineres helt. Som regel trengs det 1-2 behandlinger hos Naprapat for å korrigere dette. Forutenom Naprapati er det ofte enkle grep og veiledning av foreldre i daglig omgang med barnet som kan har stor betydning for barnets velvære.

KISS / KIDD kan behandles!

Hva er KISS?

KISS = Øvre nakkeledd indusert symmetriforstyrrelse
KISS er ingen sykdom, men sier noe om en feilfunksjon, en blokkering i de øvre nakkeledd. Dette kan resultere i en asymmetrisk utvikling hos barn, en forstyrrelse i den normale bevegelsesutvikling, en forstyrrelse i styringen av barnets muligheter til fri utfoldelse på forskjellige plan.
En feilstilling i de øvre nakkeleddene utløses gjerne under såkalte vanskelige fødsler – for eksempel ved bruk av tang, sugekopp, trykk på magen, drag i hodet, keisersnitt, tvillingfødsler, trang livmor m.m.

Symptomer ved KISS

Det mest særpregede kjennetegn ved KISS problematikken er at barnet ligger som en banan i ryggliggende, og at barnet holder hodet vridd mot en side. Barnet har en side som hodet ligger lettere til (tvangsstilling). Dette gjør at bakhodet kan bli flatere på en side og at det kan oppstå en asymmetrisk hodefasong. Det vil si at det også kan utvikle seg en asymmetri i ansiktet, at en ansiktsdel kan virke mindre enn den andre (KISS I).

Andre barn kan ligge med en ekstrem overstrekk i ryggen i sengen (hodet når nesten rumpen). Disse barna kan som regel rotere hodet fritt til begge sider, men pga. den ekstreme overstrekken i nakken har barnet vanskeligheter med å bøye hodet fram og det kan ha vanskeligheter med å legge ned hodet når det ligger på maven. Hodeskallen kan bli flat bak og barnet kan miste håret på bakhodet (KISS II). Det er ikke sjeldent at barnet har begge typer av KISS, men oftest er den ene dominerende.

Disse feilfunksjonene medfører ofte en forstyrrelse i den motoriske utviklingen. Barnet oppnår de motoriske milepælene på et senere tidspunkt og mindre optimalt. Noen barn hopper over noen milepæler, for eksempel krabber de ikke, men blir rompeakere. Noen begynner å gå ekstra tidlig for å kompensere ubehag som kan oppstå ved krabbing når man har en feilfunksjon i nakken.

Ikke sjelden medfører KISS også vegetative symptomer. For eksempel skriker barnet mye og utrøstelig, gulper mye, sikler mye. Det kan oppstå spiseproblemer ved amming, barnet klarer ikke å sove sammenhengende og våkner brått. Andre barn er såkalt ”snille” barn som er påfallende rolige, sover mye og kan ha en noe treg motorisk utvikling. Foreldre vil ofte tro at det dreier seg om kolikk.

Hva er KIDD?

Blir en funksjonsforstyrrelse i de øvre nakkeleddene (KISS) ubehandlet kan følgene av det gi en forstyrret eller forsinket psykomotorisk utvikling, KIDD.
Barn kompenserer ofte denne forstyrrede utviklingen ved å unngå å gjøre ting som er vanskelige for dem, ting de vanligvis burde kunne.  Resultatet av dette blir et feilaktig bevegelsesmønster, feil belastning på muskler, nerver og ledd og dårlig stabilitet. Noe som igjen kan gi smerter i muskel-, nerve- og skjelettsystemet og en forsinket og dårlig motorisk utvikling.

Symptomer ved KIDD

Barn med KIDD kan ofte ha en dårlig motorikk, både grov- og finmotorikk. De kan oppleves som utålmodige, hyperaktive, rastløs eller med konsentrasjonsproblemer. Enkelte kan ha fått diagnosen dysleksi eller ADHD. De kan ha dårlig balanse og har ofte høydeskrekk. Barna sliter ofte med hodepine eller smerter i rygg og nakke. De kan også ha forstoppelse.

Har du et barn med symptomer du tror kan være KISS / KIDD?
Trykk her for å bestille time

Behandling av Kiss-Kidd

Feilstillingen i virvelsøylen lar seg i de fleste tilfeller korrigeres smertefritt. Ved en lett mobilisering av virvelsøylen vil feilstillingen rettes opp. Bedring vises som oftest etter bare èn behandling, mens det totalt sett tar 2-3 behandlinger over ca 2 måneder. Mellom og etter behandlingene får foreldrene og barnet selv jobbe med øvelser.

Barnet vil med foreldrenes hjelp selv finne og fastholde stabilitet og balanse i virvelsøylen.
I noen få tilfeler forbedres ikke feilstillinger og symptombildet tilstrekkelig etter 2-3 behandlinger. I slike tilfeller søker naprapaten etter andre årsaker til symptomene. Behandlingsmetoden forutsetter en grundig individuell funksjonsanalyse, supplert av nevrologisk status for å identifisere symptombildet.

Din Naprapat- og Helseklinikk