Coop Norge Handel Trondheim distribusjon 2018-05-29T15:32:27+00:00

Project Description

Coop Norge Handel Trondheim distribusjon valgte i 2014 å gå inn en avtale med Din Naprapat v/Thomas Waage.
Bedriften Coop Norge Trondheim er veldig godt fornøyd med denne behandlingen til ansatte.
Tilbakemelding fra ansatte og IA-utvalget er at den type behandling gjør at en del ikke trenger å sykemelde seg, det er en stor gevinst for bedriften.
Vi mener at dette sammen med flere tiltak er med på å øke nærværet i bedriften. Pr d.d har vi en nærværsprosent på 4,67. Denne behandlingen er nok med på å holde det der vi er i dag.
Dette kalles den “gyldne halvtime” hos oss. Vi velger å ha den type behandling hver mandag.
Denne type behandlingsform anbefales.
Terje Løkke – Personalsjef
Region Midt- og Nord

coop-norge